Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Phạm vi sử dụng và Đồng tiền thanh toán trên Thẻ

 

1. Phạm vi

 

Thẻ Smartcash được sử dụng để thanh toán hàng hoá, dịch vụ tại các ĐVCNT trực truyến, gửi tiền, nạp tiền và sử dụng các dịch vụ khác.

 

2. Đồng tiền thanh toán

 

a) Trên lãnh thổ Việt Nam, các giao dịch thẻ phải thực hiện bằng đồng Việt Nam hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam. 
b) Ngoài lãnh thổ Việt Nam, giao dịch thẻ quốc tế thực hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các đồng tiền khác được Tổ chức thanh toán Thẻ chấp nhận làm đồng tiền thanh toán trong các giao dịch vãng lai theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

 

VPBank có nghĩa vụ quản lý hạn mức sử dụng Thẻ do VPBank phát hành theo quy định hiện hành của Pháp luật về quản lý ngoại hối.

footer chìa khóa vàng