Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Hiệu lực Thẻ

 

1. Thẻ Smartcash có hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày phát hành.

 

2. Thẻ sắp hết hạn và không có số dư sẽ bị đóng.

 

3. Thẻ sắp hết hạn và có số dư trong Thẻ, VPBank sẽ tự động tái cấp Thẻ cho Khách hàng.

 

 

footer chìa khóa vàng