Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Tạm khoá và Đóng Thẻ

1. Các trường hợp tạm khoá thẻ Smartcash

 

Trong thời gian còn hiệu lực của Thẻ, Khách hàng có thể chủ động tạm khoá Thẻ trên hệ thống khi không có nhu cầu sử dụng.

 

2. Các trường hợp đóng Thẻ Smartcash

 

a) Thẻ hết hạn và không có số dư trong Thẻ sẽ tự động được đóng và Khách hàng sẽ phải làm thủ tục mở Thẻ mới nếu có nhu cầu sử dụng tiếp. Khách hàng sẽ được thông báo trên hệ thống và bằng email 15 ngày trước ngày Thẻ hết hạn. 


b) Thẻ không được nạp tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở Thẻ, VPBank sẽ tiến hành đóng và hủy Thẻ trên hệ thống.

 
c) Thẻ không có bất kì giao dịch nào phát sinh trong vòng 6 tháng, VPBank sẽ tiến hành đóng Thẻ và thu phí đóng Thẻ. 


d) Đóng Thẻ trước thời hạn: Khách hàng và VPBank có thể thực hiện việc đóng/huỷ Thẻ trước thời hạn nếu Thẻ có yếu tố rủi ro với Khách hàng hoặc/và Ngân hàng. Trong trường hợp Thẻ bị đóng bởi Ngân hàng, Khách hàng sẽ được nhận thông báo về lý do

footer chìa khóa vàng