Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Nạp tiền vào Thẻ Visa ảo

Để sử dụng Thẻ, Khách hàng phải thực hiện nạp tiền vào Thẻ. Các kênh nạp tiền vào Thẻ bao gồm:

 

1. Nạp bằng Thẻ nạp tiền Smartcash (Voucher)

 

Khách hàng mua Thẻ nạp (mã số) từ các Nhà phân phối của VPBank và thực hiện việc nạp tiền ngay trên website smartcash.vpb.com.vn của Thẻ.

 

2. Chuyển khoản từ tài khoản Ngân hàng vào thẻ SmartCash Visa

 

Khách hàng có thể chuyển khoản tiền vào Thẻ từ các tài khoản ngân hàng của Khách hàng

 

a) Nạp tiền trực tiếp vào Thẻ thông qua dịch vụ internet banking (i2b) của VPBank 


b) Với Khách hàng chưa có i2b của VPBank, Khách hàng có thể chuyển từ tài khoản tại Tổ chức tín dụng khác về VPBank theo hướng dẫn cụ thể trên website của Thẻ (thông qua các cổng thanh toán Ngân Lượng, Bảo Kim)

 

3. Nạp tiền vào thẻ Visa ảo từ một Thẻ Smartcash khác

Các Thẻ Smartcash định danh trong cùng hệ thống có thể chuyển tiền để nạp vào một Thẻ khác.

 

4. Các kênh nạp tiền thẻ Visa ảo sẽ được VPBank phát triển trong từng thời kỳ.

 

footer chìa khóa vàng