Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Quy định về quản lý hạn mức và rủi ro Thẻ

 

Tuân thủ các Quy định về quản lý Thẻ của Ngân hàng Nhà nước và tổ chức Thẻ Visa, VPBank, quy định cụ thể quản lý hạn mức và rủi ro cho Thẻ Trả trước Ảo Smartcash như sau:

 

1. Hạn mức nạp tiền/số dư

 

  Hạn mức
Không Định Danh Định Danh
Hạn mức nộp lần đầu (VND) 5,000,000 VND 5,000,000 VND
Số lần nạp trong ngày - 10 lần
Giá trị nạp trong ngày - 50,000,000 VND
Giá trị nạp trong tuần - 100,000,000 VND
Giá trị nạp trong tháng - 200,000,000 VND
Hạn mức số dư (VND) 5,000,000 VND Không hạn chế
Hạn mức chi tiêu ngày 5,000,000 VND 50,000,000 VND
Hạn mức cho từng giao dịch 5,000,000 VND 5,000,000 VND
Giá trị giao dịch trong tháng - 200,000,000 VND
Số lần giao dịch trong tháng 100 giao dịch 100 giao dịch

 

 

2. Hạn mức rút tiền cộng dồn

 

Ngày thứ Số Lượng Giao dịch Giá trị Giao Dịch (VND)
Không Định Danh Định Danh
1 20 0 50,000,000
2 30 0 70,000,000
3 30 0 100,000,000
4 30 0 150,000,000

 

 

footer chìa khóa vàng