Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Hướng dẫn nạp Voucher vào thẻ BANCORE

Hướng dẫn nạp voucher vào thẻ BANCORE

 

Trước hết quý vị tạo tài khoản BANCORE theo hướng dẫn.

http://www.chiakhoavang.vn/news/55/Huong-dan-tao-tai-khoan-Visa-ao-BANCORE


Sau đó mua thẻ nạp tiền BANCORE Voucher tại các đại lý của Chìa Khóa Vàng


Đăng nhập tài khoản BANCORE của quý vị và chọn Voucher Redemption và nhập số voucher vào ô Voucher Number
Quý vị có thể chọn nạp vào thẻ cũ hoặc tạo thẻ mới

Nạp thẻ BANCORE


Hệ thống yêu cầu quý vị xác nhận số tiền nạp vào thẻ BANCORE của quý vị

Confirm nạp tiền vào thẻ BANCORE


Quý vị có thể in hóa đơn nạp tiền

Hóa đơn nạp tiền BANCORE


Lịch sử giao dịch của quý vị sẽ thể hiện các giao dịch nạp tiền vào thẻ BANCORE như sau
Ngoài ra quý vị có thể nhận hoặc chuyển tiền tới các thẻ hoặc tài khoản khác với các loại tiền tệ USD, EURO, GBP

Thẻ đa tệ BANCORE 

footer chìa khóa vàng