Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Gửi yêu cầu thanh toán hóa đơn qua tài khoản BANCORE

Quý vị có thể sử dụng chức năng tạo hóa đơn trên tài khoản BANCORE và yêu cầu người khác thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ

Nhận hóa đơn BANCORE


Sau khi nhận được hóa đơn đòi tiền từ người khác, quý vị có thể thanh toán hoặc chuyển tiếp đến người khác để yêu cầu họ thanh toán hộ

Thanh toán hóa đơn trên BANCORE


Hệ thống yêu cầu quý vị confirm trước khi thanh toán hóa đơn cho người thụ hưởng

confirm thanh toán qua BANCORE


Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị tình trạng hóa đơn đã được thanh toán của quý vị

Hoá đơn BANCORE đã được thanh toán
footer chìa khóa vàng