Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Đoán số voucher - BANCORE tặng thẻ

BANCORE Voucher là dãy số nạp tiền gồm 19 số như sau:

Trong gameshow này, chúng tôi sẽ bị che đi 4 số cuối của voucher.
Quý vị có thể tham gia bằng gameshow theo hướng dẫn sau:


Quý vị tạo sẵn tài khoản để nhận số thẻ Visa ảo miễn phí
Quý vị tự đoán 4 số cuối của voucher để nạp tiền vào thẻ Visa quý vị đã tạo.
Sau khi một thẻ được quý vị active thành công, chúng tôi sẽ cung cấp thẻ tiếp theo cho quý vị tiếp tục đoán.

BANCORE Voucher đầu tiên đã được trao thưởng: 6395533133087069426
BANCORE Voucher thứ hai đang được treo thưởng: 639553225828073XXXX

Chúc quý vị may mắn

footer chìa khóa vàng