Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Bancore Free Virtual VISA® card

Bancore Free Virtual VISA® card works as a traditional VISA® card – instantly available on your mobile phone or WEB browser. If you need a traditional VISA® card as well, you can order your personal card online or purchase an anonymous card at an authorized Bancore® agent.

The Virtual VISA® gives you access to millions WEB shops*. It even gives you a secure and no paper trail when shopping. Visit your favourite shop online and start shopping instantly after sign-up.

Once you have signed up with Bancore® and received your Virtual VISA®, you can even purchase additional Virtual VISA® cards to share with family and friends.

    Requires no registration or bank account
    Can be used anywhere a VISA® card is accepted online*
    Full transaction history
    Reloadable
    Your first Virtual VISA® card is free


Thẻ VISA® Ảo hoạt động giống như một chiếc thẻ VISA® truyền thống – nhưng được phát hành online nhanh chonga và ngay lập tức thẻ sẵn sàng để sử dụng trên điện thoại di động hoặc trình duyệt WEB của quý vị. Nếu quý vị cũng cần một chiếc thẻ VISA® truyền thống, quý vị có thể đặt hàng trực tuyến chiếc thẻ được cá nhân hóa cho quý vị hoặc một một thẻ vô danh ở một đại lý được ủy quyền củaBancore®.  

Thẻ VISA® Ảo cho phép quý vị truy cập vào hàng triệu trang web mua sắm trực tuyến trên toàn cầu. Thẻ còn giúp quý vị thanh toán an toàn và ẩn danh khi mua sắm.  Ghé thăm trang bán hàng trực tuyến yêu thích của quý vị và bắt đầu mua sắm ngay sau khi đăng ký phát hành thẻ online.

Một khi quý vị đã đăng ký với Bancore® và nhận thẻ VISA® Ảo, quý vị còn có thể mua thêm nhiều thẻ VISA® Ảo khác để chia sẻ với gia đình và những người thân yêu.

·         Không cần tài sản đảm bảo hay tài khoản ngân hàng

·         Có thể sử dụng trực tuyến ở bất cứ đâu mà thẻ VISA® được chấp nhận

·         Lịch sử giao dịch đầy đủ và cho phép nạp thêm tiền

·         Miễn phí đối với thẻ VISA® Ảo đầu tiên

footer chìa khóa vàng