Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Các loại phí áp dụng với thẻ trả trước ảo Visa SmartCash

Các loại phí áp dụng với thẻ trả trước ảo Visa SmartCash

STT Loại phí Mức phí (*)
1

Phí phát hành thẻ

1.1 Phí phát hành thẻ ảo Miễn phí
2

Phí nạp tiền vào thẻ

2.1 Nạp tiền vào thẻ từ tài khoản mở tại VPBank qua i2b, mobile banking 10.000 VND/giao dịch
2.2 Nạp tiền vào thẻ từ tài khoản mở tại ngân hàng thông qua chuyển tiền vào tài khoản 15.000 VND/giao dịch
2.3 Nạp tiền vào thẻ thông qua các kênh nạp tiền khác (thẻ nạp tiền, đối tác bên ngoài) 15.000 VND + 3%/Số tiền nạp vào thẻ
3

Phí với các giao dịch tài khoản thẻ

3.1 Chuyển tiền giữa các thẻ ảo của cùng 01 khách hàng 15.000 VND + 1%/giao dịch
3.2 Chuyển tiền từ thẻ ảo này đến một thẻ ảo của một khách hàng khác trong hệ thống Smartcash. 15.000 VND + 1%/số tiền chuyển
3.3 Chuyển tiền từ thẻ ảo đến tài khoản Ngân hàng 100.000 VND/ giao dịch
3.4 Phí quản lý thẻ ảo hàng tháng/td> 2.000 VND/tháng
3.5 Chuyển tiền từ thẻ ảo cho người khác trực tiếp qua điện thoại 15.000 VND + 1%/số tiền chuyển
3.6 Phí xử lý giao dịch quốc tế 3%/ số tiền giao dịch
3.7 Phí Thẻ không hoạt động - 6 tháng không có hoạt động 20.000 VND/thẻ
3.8 Đóng tài khoản và rút tiền 100.000 VND/tài khoản
3.9 Phí xử lý giao dịch đòi bồi hoàn, khiếu nại 350.000 VND/giao dịch

(*) Các mức phí này đã bao gồm thuế GTGT, nếu có.

 

footer chìa khóa vàng