Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Nâng cấp tài khoản SmartCash

Nâng cấp tài khoản:

  • Quý khách đăng ký mở thẻ trực tiếp trên smartcash.vpb.com.vn đều là thẻ chưa định danh nên các thẻ Visa gắn với các quý khách vào thời điểm mở đều là thẻ vô danh và bị khống chế bới các quy định về hạn mức nạp tiền thẻ vô danh.
  • Với một tài khoản thẻ (mở theo số điện thoại di động), quý khách có thể mở tối đa được 10 thẻ ảo Visa, trong đó có một thẻ mặc định (default) với tài khoản của quý khách. Tuy nhiên tại một thời điểm mỗi quý khách có thể mở và sở hữu được tối đa 3 thẻ Visa có tiền và để được mở thêm thẻ, quý khách phải thực hiện xóa các thẻ đã hết tiền.
  • Để sở hữu thẻ định danh và có thể nạp tiền nhiều lần vào thẻ, quý khách có thể trực tiếp đến Chi nhánh VPBank để đăng ký nâng cấp chuyển đổi thành quý khách định danh.
footer chìa khóa vàng