Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Hướng dẫn nạp thẻ nạp tiền SmartCash

Hướng dẫn nạp thẻ nạp tiền SmartCash

Quý khách truy cập trang https://smartcash.vpb.com.vn/ để tiến hành nạp thẻ.

 

 

Hoặc đăng nhập để nạp mã thẻ

 

  • Sử dụng chức năng nạp thẻ để nạp tiền vào một tài khoản thẻ hiện có hoặc tạo một thẻ ảo mới
  • Vui lòng nhập 19 chữ số liền nhau được in trên thẻ nạp tiền SmartCash
  • Xác nhận tài khoản thẻ muốn nạp tiền hoặc lựa chọn tạo thẻ ảo mới
  • Khi giao dịch được xác nhận và thực hiện thành công, quý khách sẽ nhận được hóa đơn
footer chìa khóa vàng