Tin Tức

Nạp tiền điện thoại

Nạp tiền điện thoại

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Kiếm tiền online với thẻ Visa ảo

Khóa/Mở và xóa thẻ SmartCash

Khóa/Mở và xóa thẻ

  • Chức năng tạm khóa thẻ sẽ tạm thời khóa tất cả các chức năng thẻ của quý khách.Thẻ có thể được mở lại thông qua chức năng mở lại thẻ
  • Chức năng thiết lập mặc định sẽ đặt thẻ đó làm thẻ mặc định. Thẻ mặc định sẽ là thẻ dùng để giao dịch và được hiển thị trên đầu danh sách. Nếu quý khách chỉ có 1 thẻ, thẻ đó sẽ được đặt làm mặc định
  • Chức năng xóa thẻ sẽ xóa toàn bộ thông tin của thẻ và số dư còn lại của thẻ sẽ không được hoàn lại
footer chìa khóa vàng